THÔNG TIN TUYỂN SINH

Liên tục tuyển sinh vào buổi chiều: từ 17h30 đến 20h các ngày 2 - 4 - 6

Liên hệ: Thầy Nguyễn Khả Minh 0983.388.371 hoặc HLV Tạ Dũng 0918.732.345

I. Cấp độ 1 (Thời gian luyện tập 6 tháng - 3 buổi/tuần - 2h/buổi)

          1. - Kỹ thuật chào

          - Khởi động đầu, cổ , 2 vai, 2 tay, hông, bụng, đầu gối, cổ tay, cổ chân.

          - Tập xoay chân tại chỗ khép khuỷu 2 tay tạo 1 khối thân tay.

          - Tập xoay kết hợp đấm 2 tay liên hoàn tạo sự đồng nhất cơ thể (phát huy được lực xoáy của chân và lực văng tròn của vai.

          - Tập đường đấm 1 chân trước chân sau xoay tại chỗ.

          - Tập xoay 4 cửa và kết hợp đấm.

          - Tập đỡ cùi chỏ và kết hợp đường đấm 1.

          - Tập đấm quả 2 chân trước chân sau tại chỗ.

          - Tập bật gân đỡ 3 động tác thượng - trung - hạ kết hợp xoay thân.

          - Tập chạy thân pháp thẳng.

          2. Đối luyện đấm 2 người xoay chân tại chỗ tạo cảm giác so đòn.

          - Đối luyện 2 người đường đánh 1 sang 2 bên.

          - Đối luyện 1 người vỗ đánh 1 người đỡ thượng - trung - hạ đứng tại chỗ.

          - Đối luyện 2 người tập đỡ cùi chỏ và kết hợp đường đấm 1.

          - Luyện tập bài quyền 20 động tác.

* Yêu cầu: Các động tác đạt được độ thăng bằng, vững chắc và phối hợp được cơ thể (đánh - đỡ đúng nhịp,gọn gàng không loạn)

Kết thúc cấp độ 1:

          1. Nhuần nhuyễn 2 đường đấm.

          2. Bộ tay đỡ thượng - trung - hạ.

          3. Chạy thân pháp 50m/chân.

II. Cấp độ 2 (Thời gian luyện tập 12 tháng - 3 buổi/tuần - 2h/buổi)

          1. Các động tác khởi động nâng cao thể lực.

          - Xoay chân tại chỗ, đánh so đòn (1 tay đánh 1 tay đỡ).

          - Xoay chân 4 cửa, đánh so đòn.

          - Tập đấm chân trước chân sau bật ngang trụ 1 chân tại chỗ (2 vế).

          - Tập kết hợp đường đấm 1 và 2 đứng tại chỗ.

          - Tập đường đấm 2 linh hoạt (móc - quai - vươn).

          - Tập đường đấm 3.

          - Tập bật ngửa thân tại chỗ và bật lùi ra sau.

          - Tập ra vào 2 bên trái phải.

          - Tập chạy thân pháp chữ chi, lượn vòng tròn trong và ngoài.

          2. Đối luyện 1 người đánh 1 người đỡ kết hợp so đòn.

          - 1 người đánh 3 đường 1 người tránh thoát đòn, lồng đòn, ken đòn (vòng trong, vòng ngoài).

            - Tập bài quyền 40 động tác.

Kết thúc cấp độ 2:

          1. Nhuần nhuyễn 3 đường đấm.

          2. Vào ra thoát tránh đòn nhanh gọn kết hợp được phản đòn.

          3. Kỹ thuật bật lùi và bật ngửa phản đòn.

          4. Chạy thân pháp 200m/chân.

II. Cấp độ 3 (Thời gian luyện tập 18 tháng - 3 buổi/tuần - 2h/buổi)

          1. Các động tác khởi động nâng cao thể lực.

          - Tập sừng trâu vồ kết hợp khí.

          - Kỹ thuật chặn, bó đòn.

          - Kỹ thuật du long kết hợp chân lướt (thẳng, chuyển hướng trái phải)

          - Kỹ thuật chân, tay tương hỗ.

          - Kỹ thuật dùng chân triệt, chặn, quét.

          - Kỹ thuật dùng thân hóa giải các đòn đá.

          - Kỹ thuật vào ra chiến đấu.

          2. Đối luyện kết hợp 2 cấp độ và nâng cao mức 3

          - Tay không khống chế binh khí.

          - Đề khí chịu đòn.

          - Tác chiến đông người.

          - Tập nhuần nhuyễn bài quyền 62 động tác.

Võ đường Voi PhụcVõ đường Voi Phục

Address: Đền Voi Phục!

Phone: 0983.388.371

Email: contact.vugiathanphap@gmail.com


ĐÓNG GÓP Ý KIẾN