1- Lãnh đạo môn phái:

- Chưởng môn - VS. Nguyễn Tiến Mỹ

- Chủ tịch HĐCH - VS. Đoàn Lê

2/ Hội đồng chấp hành:

- Chủ tịch - VS. Đoàn Lê

- VS. Đặng Thanh Hà

- VS. Nguyễn Quang Minh

3/ Ban cố vấn:

- Ông Vũ Bá Hùng

- VS. Phi Lân

- VS. Nguyễn Đình Trường

- HLV. Lương Hồng Quang

4/ Ban Chuyên môn - Đào tạo:

- VS. Nguyễn Quang Minh (Phụ trách)

- VS. Nguyễn Khả Minh - Chủ nhiệm võ đường Voi Phục (phụ trách)

- VS. Hồ Ngọc Điệp - Chủ nhiệm võ đường 74 Phó Đức Chính

- VS. Trịnh Thắng - Chủ nhiệm võ đường Khương Đình

- VS. Phan Anh Tài - Chủ nhiệm võ đường Tình Trà

5/ Ban Tài chính (Thành lập trên cơ sở Ban Tài Chính - Quản trị hành chính):

- HLV. Vũ Đình Tuấn (Trưởng ban)

- Ông Lê Hoàng Long (Võ đường 74 Phó Đức Chính)

- Ông Ngô Xuân Hoàng (Võ đường Voi Phục)

- Ông Mẫn Bá Đông (Võ đường Khương Đình)

6/ Ban Kiểm tra - Thi đua - Khen thưởng:

- VS. Đoàn Lê (Phụ trách)

- VS. Cao Trí Dũng

- HLV. Đức Dũng

7/ Ban Hậu cần:

- HLV. Nguyễn Quốc Thái (Trưởng ban)

- HLV. Hoàng Thế Phúc

- HLV. Thái Doãn Hoà

- Ông Phan Đức Tuệ

8/ Ban Thông tin - Tuyên truyền:

- Ông Nguyễn Đình Toán

- HLV. Trần Quang Trung

- Ông Vũ Ngọc Khánh

- Ông Nguyễn Đức Quế

- Ông Trần Đức Minh

9/ Ban Liên lạc - Hành chính:

- VS. Đoàn Lê (Phụ trách)

- Ông Lê Hoàng Long

CHUYÊN MỤC
ĐÓNG GÓP Ý KIẾN