Hướng tới kỷ niệm 35 năm tuyên hiệu Vũ gia thân pháp và 105 năm ngày sinh sáng tổ Vũ Bá Quý

(23:02:12 03/11/2016)

Môn phái cùng gia đình đã họp và thống nhất việc xuất bản cuốn sách về cuộc đời và sự nghiệp của sáng tổ.

Hội đồng biên tập gồm 05 thành viên:
1/ Ông Vũ Bá Hùng, trưởng nam sáng tổ
2/ Ông Nguyễn Tiến Mỹ, Chưởng môn VGTP
3/ Ông Nguyễn An Kiều, thành viên Ban cố vấn
4/ Ông Phi Lân, Chủ tịch HĐCV Hội VTHN
5/ Ông Đoàn Lê, Chủ tịch HĐCH VGTP
Cuốn sách được viết dựa trên nguồn tư liệu, hình ảnh và những câu chuyện được lưu giữ trong gia đình và các thế hệ học trò. Dự kiến việc hoàn tất bản thảo trước 20/11/2016 và xuất bản vào mùa xuân 2017.
Đề nghị mọi người chung tay đóng góp tư liệu để cuốn sách được hoàn thành chất lượng và hiệu quả.

CÁC TIN KHÁC

TIN TỨC
ĐÓNG GÓP Ý KIẾN