Báo đăng Cuộc đời một võ sỹ chân quê

(18:12:58 07/11/2016)

Đại lão võ sư cao cấp Vũ Bá Quý