Những kỷ niệm của Đại lão võ sư cao cấp Vũ Bá Quý

(17:57:43 07/11/2016)

Cùng học trò tại Tiệp Khắc