Những kỷ niệm của Đại lão võ sư cao cấp Vũ Bá Quý

(17:44:36 07/11/2016)

Học trò quây quần nghe cụ Quý giảng dạy