Những kỷ niệm của Đại lão võ sư cao cấp Vũ Bá Quý

(17:30:44 07/11/2016)

Cùng học trò Võ sư Bùi Phi Lân - Chủ tịch Hội Đồng Cố Vấn Hội Võ thuật Hà Nội