Ra mắt Hội võ thuật Cổ truyền Hà Nội

(17:22:41 07/11/2016)

Ban lãnh đạo Hội võ thuật Cổ truyền Hà Nội cùng Chưởng môn Nguyễn Tiến Mỹ